Doporučení z Beremese.cz, pro profesionála AFILM.cz - Oldřich Čulík

  • Originalita / Original

   Originální pojetí každého videa

   Už při naší přípravě se na základě svatebního harmonogramu, ale i přání zákazníka rozhodujeme, jakou techniku a způsob natáčení použijeme.

   originální svatba

   Vzhledem k tomu, že se svatební obřady odehrávají na velmi různorodých místech, snažíme se vždy používat takovou techniku a přístup k natáčení, který nám zajístí maximum kvalitního záznamu pro budoucí výrobu videa. Někdy je třeba diskrétnost a proto natáčíme z povzdálí teleobjektivy, někdy musí být naopak kamera součástí akce a proto volíme krátká ohniska objektivů. Cílem je uchovat co nejvíce emocí dne.

   originální video

   Na mnoha svatbách natáčí pouze jeden kameraman, ale díky jeho zkušenostem doukáže velmi důkladně využít přítomnosti až 3 kamer. Pokud je třeba více samostatně obsluhovaných kamer, navrhneme samozřejmě takové řešení zákazníkovi. Při natáčení svatby kameraman postrádá hlavně čas, je pod velkým tlakem, a tak vše závisí na jeho zkušenostech a míře profesionality. Vždy musí být včas na svém místě aby mu neunikla žádná důležitá událost.

   svatební dvd

   Střih svatebního videa je kapitola sama pro sebe. Zastáváme názor, že člověk svou přítomností "nasaje" atmosféru svatebního dne a tu poté musí přenést do výsledného videa při jeho střihu. Svatby nelze stříhat podle nějaké šablony, vždy je třeba přizpůsobit střih konkrétní svatbě.
   Originální a tzv. na míru je vždy i grafika přebalu a grafický potisk DVD či BluRay médií. Pokud Vaše svatba využívá stylizovaných dekorací přízpůsobí se tomuto stylu i naše video.

   Tvoříme také tzv. Marryoke videa, tedy svatební videa ve formě hudebního klipu, kdy novomanžélé, ale i svatebčané v rámci natáčení přezpívají vybranou hudební sklabu na playback :-). Takové video nejen že pobaví diváky, ale pobaví i samotné účinkující při natáčení.

   svatební kresby

   Jako jediní v ČR nabízíme v rámci svatebních videí možnost využít ručně kreslených animací pro velmi originální stylizaci celého díla.

   Original every time

   Already during our preparations we will decide what shooting technique we will use.

   Every wedding day is different and same it is with our videos. Since the wedding ceremonies take place in a very different places, we always try to use that technique and approach to filming, which will provide us with maximum quality recording for future production video.

   marryoke movie wedding

   Sometimes it is necessary discretion and therefore we shoot from a distance, sometimes camera must be part of the action and therefore selects a short focal lenses. The aim is to preserve as much of emotions.

   We are also capable to film marryoke movie. So if you are interested in music weddings videos, feel free to contact us.

  • Emoce / Emotions

   Uchováváme emoce, ne jen pohyblivé obrázky.

   Svatební den je hlavně o emocích. Vědět, jak takové okamžiky uchovat je naše práce. A i proto jsou pro nás velmi důležité osobní setkání před svatbou, kdy můžeme navázat osobní vztah se snoubenci.

   Svatba v noci

   Důvěra a přátelská atmosféra při natáčení jsou ty nejdůležitější ingredience kvalitného videa. Proto doporučuji volit i kvalitní fotografy, kteří s námi již měli možnost pracovat a s kterými spolupráce funguje na jedničku. Např. Honza Ježdík.

   Emoce veselé

   Emoce

   We store emotions, not only moving pictures

   The wedding day is all about emotions. Knowing how to preserve such moments is our job.

   Trust and friendly atmosphere during the filming are the most important ingredients of quality video. Therefore, we recommend to choose a high quality photographers.

  • Technika / Equipment

   Nejlepší technika - špičkový obraz a zvuk

   Kvalitní technika, jakou AFILM.cz videoprodukce používá, zajišťuje špičkový obraz a zvuk za každé situace. Naše hlavní kamera dokáže pořídit velmi čisté obrázky i při nasvícení svíčkami. Noční záběry tak dostávají zcela jiný rozměr, který nezachytí ani objektiv fotoaparátu.

   originální svatební video

   Velmi často natáčíme s kamerou na malém kamerovém pojezdu, který zajistí kvalitní vjem prostoru a dodá i zdánlivě běžné scéně působivý filmový vzhled. Pro záběry v pohybu, jako je např. Váš první tanec, zase využíváme originálního stabilizátoru Steadicam s ramenem a vestou. Kamera pak pluje vzduchem naprosto plynule a nechá vyniknout krásu snímané scény.
   Při specifických požadavcích využijeme i kamerové jeřáby či natáčení z ptačí perspektivy pomocí radiově ovládaného modelu.
   Díky využití outdoorových kamer, natáčíme pod vodou i ve vzduchu, na člunu, na voze ... jak je zrovna třeba.

   svatba na lodi

   nejlepší technika

   Stejně důležitý jako obraz je i zvuk, a proto AFILM.cz využívá několiknásobného uložení zvuku z více míst díky prostorových mikrofonům či bezdrátovým portům u oddávajících či soubenců. Často také zajistíme kvalitní hudební nahrávku hudební kapely, která se stará o Vaši pohodu při hostině.

   dokonalý zvuk

   Best equipment - stunning image

   Best equipment, which uses AFILM.cz, ensures excellent image and sound quality in every situation. Our main cinema camcorder can capture very clear images even in candle's light. Night shots gets a completely different dimension.

   We use small camcorder dolly which delivers an impressive cinematic look. For images in motion, such as your first dance, we use the original Steadicam stabilizer with arm and vest called Steadicam Pilot from Tiffen. The camcorder then flies air flawlessly and let stand the beauty of the scene.
   When needed, we can also offer camera crane or quadcopter for aerial shots.
   In our equipment list you can find outdoor cameras for underwatter shooting and much more.

  • Profesionalita

   Když nehledáte, ale víte

   Natáčení svatebního dne bez časového harmonogramu je velmi běžnou záležitostí a v takovém případě musí být kameraman vždy včas připraven. Přítomnost harmonogramu či svatebního koordinátora celou situaci zjednoduší, ale na to se nelze spoléhat.

   profi svatba

   Nabídka svatebních kameramanů je velmi široká a slovem "profesionální" se ohání kde kdo. Jak tedy najít skutečného profesionála? Shlédněte ukázky videí a sami velmi rychle poznáte, kdo své řemeslo zvládá a kdo ne.

   Jistota kvality

   O našich kvalitách hovoří hlavně naši zákazníci! Zjistěte na Beremese.cz a naší Facebookové stránce proč si naši klienti vybrali právě AFILM.cz?!

   We know how

   There is a lot of wedding cinematographers, and the word "professional" is where one swipes. How to find a real professional? Watch a video demo and you will quickly discover themselves, who manages his craft and who not.

   International wedding

   We have big experiences with international weddings, mixed couples from different countries, like United Kingdom, India, Russia, Taiwan, Israel, Libanon, Slovakia etc..

 • AFILM.cz tým

  O nás / about us

  AFILM.cz® videoprodukce nabízí tvorbu prémiových svatebních videí v originálním, filmovém podání.

  Stylizace, umělecký nádech, nápad ... to vše závisí na schopnostech člověka, kterému svěříte natáčení a střih Vaší svatby.

  dokonalá svatba

  Dokonalá souhra všech filmových prostředků, jako je kamera, zvuk a hudební doprovod teprve utvoří výsledné dílo. Jak ubíhal svatební den, tak plyne i video od AFILM.cz.

  wedding

  Nezáleží nám na velikosti svatby. Natáčíme všechny druhy svatebních obřadů. Máme za sebou svatby o dvou lidech, ale i veselí s 500 hosty. Široké zkušenosti máme s mezinárodními svatbami smíšených párů z různých zemí.

  500 people

  V rámci exkluzivního provedení Vám navíc nabízíme ručně kreslené animace a grafiku, která poskytne videu velmi originální stylizaci. Ve vhodných místech používáme stabilizační systém Steadicam Pilot či kamerové pojezdy.

  AFILM.cz® offers professional wedding video production in the original, cinematic filing.

  Stylization, artistic touch, the idea ... It all depends on the ability of man to whom you entrust your filming and editing. The perfect interplay of all film products, such as camera, sound and musical accompaniment only form the final work.

  best wedding video

  We do not care the size of the wedding. We works on all kinds of wedding ceremonies. We film a wedding of two people, but we entered with 500 guests also. We have extensive experience with international weddings of mixed couples from different countries.

  As the wedding day drew on, so it follows video from AFILM.cz. The exclusive package offer you the hand-drawn animation and graphics that give the video a highly original styling. In appropriate places we use the Steadicam Pilot stabilizer system or camera dolly.

  The original is always the cover and graphics and graphic printing DVD or BluRay media. If you use of stylized wedding decorations will adapt to this style in our video.

  více / more ...
 • Svatební pár

  Ukázky / showcase


  Panství Dlouhá Lhota


  Martinický palác | Restaurace Kotlářka


  Tábor Dračí Skála


  Villa Richter | Praha


  Vyšehrad | Pražská křižovatka (Prague Crossroads)


  Zámek Zbiroh | Praha


  Karlův Most (Charles Bridge) | Villa Richter


  Klášter bosých karmelitánů | Hotel Hejtmanský dvůr


  Státní opera Praha (Ples v opeře) a jiné lokace


  Pro další ukázky prosím pište na náš email či využijte kontaktní formulář.
  For more examples, please write to our email or use the contact form.

 • AFILM.cz Oldřich Čulík
  Oldřich Čulík
  AFILM.cz®
  Nad Jurečkem 248/29
  251 01 Říčany u Prahy

  Telefon / Telephone: +420 774 032 584
  Email: info@afilm.cz

  Kontakt / Contact

  Dotaz byl odeslán, díky! / Contact form submitted!
  Brzy odpovíme. / We will be in touch soon.





 • zákonné informace / privacy policy

  Adresa a místo podnikání

  AFILM.cz®
  Oldřich Čulík
  Nad Jurečkem 248/29
  Říčany 
  251 01

  Mobil: 774 032 584 - AFILM.cz

  Oprávnění k podnikání

  IČO: 76213731

  Živnostenský list vydaný Úřadem městské části, odbor živnostenský, PRAHA 1. Číslo jednací: ŽIO/30755/2008/ZACH. Nejsem plátce DPH.

  více o afilm.cz / more
 • Více o AFILM.cz


  Kreativní skupina

  Skupina AFILM.cz® videoprodukce vznikla v roce 2008, a její tvorba se zpočátku věnovala profesionálním svatebním filmům. Následně došlo k rozšření působnosti do sféry komerční. V roce 2010 jsme vyrobili první celoplošně vysílaný reklamní spot (ČT1, Nova, Prima, Barrandov).

  Svatební filmy


  Natáčení svatebních videí probíhá velmi diskrétní formou, která zaručí plné užití si svatebního dne všemi svatebčany. Kameraman na sebe nepoutá přílišnou pozornost.

  AFILM.cz® nabízí jak čistě dokumentární natáčení a zpracování videa tak filmové (připravené) provedení s větším důrazem na vtisknutí příběhu do výsledného díla.

  V rámci exkluzivního provedení navíc nabízíme i možnost ručních kreseb a animací, které poskytnou velmi originální stylizaci a přirozenost.

  AFILM.cz® používá pouze nejlepší dostupné technické vybavení, jako filmovou kameru Sony s čipem Super 35 mm či originální stabilizační systém Steadicam Pilot apod..

  Naše práce staví na precizním ovládání emoční stránky diváka.

  Logo AFILM.cz® je registrovanou ochrannou známkou Oldřicha Čulíka pro audiovizuální služby.

 • LAST MOMENT